Parodontologie

Wat is parodontologie?

Het behandelen van alle aandoeningen van het tandvlees en/of andere weefsels die rond de tand zitten. 


Een gezond gebit begint bij een gezond tandvlees!

 Als het tandvlees ontstoken is, kunnen immers volledig gave tanden verloren gaan. Bovendien is het bijzonder moeilijk om een goede restauratie in de mond uit te voeren als het tandvlees makkelijk bloedt! 

Daarom is het zo belangrijk dat van bij het begin van elke behandeling in de EERSTE plaats het tandvlees onder de loep genomen wordt. Dit maakt elke verdere behandeling veel makkelijker en de kans op langdurig succes veel groter. Dit is zowel in het belang van de patiënt als in het belang van de tandarts. Een tevreden patiënt maakt een tevreden tandarts!

Hoe ziet een tandvleesontsteking eruit? 

Meestal begint een tandvleesontsteking met een lichte bloeding van het tandvlees tijdens het poetsen. Deze beginnende tandvleesontsteking, gingivitis genoemd, gaat zelden met pijn gepaard. De meeste patiënten weten zelfs niet dat hun tandvlees ontstoken is!

Indien deze niet behandeld wordt, kan ze evolueren tot een meer gevorderde tandvleesontsteking of “parodontitis” genoemd. Deze vorm van tandvleesontsteking gaat soms gepaard met pijn. Maar het meest frappante symptoom is wel het bijna spontaan beginnen bloeden van het tandvlees. Het tandvlees ziet er ook veel “roder” en meer gezwollen uit. Bovendien lijkt het alsof het tandvlees losser rond de tanden ligt! 

Uiteindelijk zal het tandvlees terugtrekken en zullen de wortels van uw tanden bloot komen te liggen. Dit geeft meestal een overgevoeligheid van de tanden, voornamelijk bij koude en zoetigheid. 

Indien deze parodontitis alsnog onbehandeld blijft, dan zal het onderliggend kaakbeen ook verdwijnen. D.w.z. dat de belangrijkste steun voor uw tanden verdwijnt en stilaan alle tanden gaan loskomen. 

Indien U deze vergevorderde parodontitis alsnog onbehandeld laat, dan rest er nog maar één mogelijke behandeling, nl. extractie van één of meerdere tanden. Heel recent is uit verschillende wetenschappelijke studies bovendien gebleken dat er een verband bestaat bij zwangere vrouwen tussen parodontale ontstekingen en vroeggeboorten. Het is ook aangetoond dat iemand met ernstige parodontale onsteking 50% meer kans heeft op hart-of vaatziekten! 

Symptomen 

 • Bloedend tandvlees bij het poetsen
 • Rood, opgezwollen tandvlees
 • Tandvlees dat loskomt van de tanden
 • Tanden die je kan bewegen
 • Onfrisse adem
 • Veranderingen in de stand van je tanden 

Hoe ontstaat zo’n tandvleesontsteking? 

Een tandvleesontsteking ontstaat door een ophoping van voedselrestenverterende bacteriën t.h.v. het tandvlees, beter gekend als de tandplak. 

Verschillende factoren verhogen de aanmaak van deze plak, die verhardt tot tandsteen: 

 • Gebrekkige of slechte mondhygiëne
 • Overhangende of slecht passende vullingen of kronen
 • Kleine of grote gaatjes in de tanden (cariës)
 • Overlappende tanden of tanden die schuin staan of tanden die slecht op elkaar passen (malpositie en malocclusie van de tanden)
 • Een hoge lip of iemand die altijd door zijn mond ademt. Gevolg is immers uitdroging van de tanden en tandvlees. Dat veroorzaakt dan weer meer tandvleesontstekingen (en gaatjes).
 • Uitneembare prothesen kunnen ook de plakretentie verhogen en tandvleesontsteking veroorzaken.
 • Roken vermindert de weerstand van het tandvlees en verhoogt de afzetting van plak op de tanden. 

Voorkomen is beter dan genezen!

Op de volgende dingen kan u letten om tandvleesaandoeningen te voorkomen:

 • Een goede mondhygiëne kan de meeste tandvleesaandoeningen voorkomen(vraag uw tandarts hoe dit moet)
 • Uw tanden staan best mooi naast elkaar en passen liefst mooi op elkaar.
 • Alle mogelijke oneffenheden in de mond moeten vermeden of weggehaald worden, d.w.z. alle vulling- en kroonranden moeten zo glad mogelijk gemaakt worden!
 • Tandsteenophoping tussen de tanden en ook rond of onder het tandvlees moeten regelmatig ca. elke 6 maand, verwijderd worden. Als u toch nog vaststelt dat uw tandvlees bloedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw tandarts. 

Behandeling bij lichte symptomen 

In eerste instantie kan uw tandarts instructies geven om uw mondhygiëne te verbeteren, zowel tussen de tanden (interdentaal) als op en rond de tanden. Verdere behandeling bestaat uit het verwijderen van alle aanwezige tandsteen, al dan niet onder verdoving met een ultrasoontoestel. Dit gebeurt dan in 4 of 6 keer. Hierbij worden de wortels ook gladgeschraapt en gepolijst zodat het oppervlak zo glad mogelijk wordt zodat tandsteen zich minder gemakkelijk vasthecht. 

Tot slot zal uw tandarts alle andere oneffenheden op de tanden verwijderen, bvb overhangende vullingen, kronen, stiften, bruggen, of andere prothesen. Wanneer u daarna zelf de tanden 2x per dag grondig poetst en bijkomend dental floss of interdentaalborsteltjes gebruikt, zal de tandvleesontsteking wegblijven. 

Behandeling bij ernstige symptomen 

Wanneer de tandvleesontsteking verder gevorderd is, zitten de bacteriën dieper in de weefsels en moet de tandarts een uitgebreidere reiniging uitvoeren: de totale monddesinfectie. 

De behandeling start door een kuur van 2 à 3 weken van 3x daags poetsen met parodontax tandpasta gevolgd door een mondspoeling van 1 maand met perio-aid mondwater 10 min na het poetsen. Hierdoor zal de activiteit van de bacteriën fel verminderen. Zo worden de ontstekingsreacties in de mond geremd waardoor de eigenlijke behandeling in betere omstandigheden kan aangevat worden. 

De eigenlijke behandeling, de totale desinfectie van de mond, gebeurt in 2 sessies op ± 12 uur tijd. In een eerste zittijd zal de linkerkaak (boven en onder) aangepakt worden en enkele uren later de rechterkant omdat de ganse mond niet tegelijkertijd kan verdoofd worden. 

Eerst wordt alle tandsteen dat tegen de wortels en tandkroon zit, volledig verwijderd. Ook alle ontstekingsweefsel wordt weggenomen. Daarna worden de wortels glad geschraapt. 

Soms zal ook het tandvlees moeten worden weggeschoven om een perfecte reiniging en desinfectie mogelijk te maken. Nadien wordt het tandvlees terug vastgehecht.

Na de behandeling 

 • Er zal een pijnstiller, en in sommige gevallen ook een antibioticum, voorgeschreven worden.
 • De speciale tandpasta moet verder gebruikt worden. De perio-aid mondspoeling wordt gestopt 1 maand na de behandeling.
 • Tijdens de genezing kan het tandvlees terugtrekken en de tandhalzen worden soms tijdelijk gevoelig. Door elke dag de mondhygiëne goed uit te voeren, voorkomt u nieuwe plakvorming en zal er geen aanhechting meer verloren gaan.
 • Na ± 1 maand volgt een evaluatie van de behandeling en de mondhygiëne en kunnen eventuele andere tandheelkundige behandelingen een aanvang nemen.